sobota, dubna 22, 2006

Velice krásný článek z Rooz online

Jestli nevěříte mě, čtěte co píší Peršané z Rooz online:

Ahmad Zeydabadi, 21. dubna 2006:
"Blahopřeji, ale..

Jestli činitelé islámského režimu vyvodili, že obohacením uránu se stali členy nukleárního klubu, kdo jsme my, abychom se o tom mohli hádat?! Jestli vůdcové Íránu věří, že obohacený urán je mocné, štěstí přinášející kouzlo, které hledali naši předkové, kdo jsme my, abychom se o tom mohli hádat!

Ale naší otázkou je ve skutečnosti jaké s ním teď mají záměry? A jak daleko mají v úmyslu dotlačit záležitosti v jejich konfrontaci s mezinárodním společenstvím?

Jestli trváte na pokračování toho, čemu říkáte “nukleární výzkum” pořád byste na něm trvali, i za cenu mezinárodních ekonomických sankcí proti Íránu? Jestli ano, jaká je v tom logika? Rovnají se výhody získané obohacením uránu škodám, které budou způsobeny ekonomickými sankcemi?

Jestli vaše neústupnost vyústí do vojenského útoku proti Íránu, pořád budete trvat na své pravdě? Čím ji budete zdůvodňovat? Mají výhody celého nukleárního cyklu větší hodnotu než ruiny, které zanechá vojenský útok? Možná jste usoudili, že USA a jejich spojenci nejsou v stavu uvalit efektivní ekonomické sankce proti Íránu nebo vojensky ho napadnout. Jestli je to tak, jak jste to usoudili?

Zdá se, že jste uvěřili, že jestli vyšlete jednotnou zprávu z Íránu do světa, která bude říkat, že všichni Íránci podporují obohacování uránu, tak USA a jejich spojenci přestanou naléhat? Ale jak jste to usoudili? Zkušenost a příběh Hamasu je přímo před vámi. Tato skupina přišla k moci ve svobodných a demokratických volbách a získala většinu křesel v Palestinském parlamentu, a dokonce se jí povedlo vytvořit vládu. Přinutilo to však svět změnit názor o Hamasu a nechat ho ať si dělá co chce? Nedaly snad větší státy jasně najevo, že lidová podpora vlády neospravedlňuje její mezinárodní skutky a že povinností každé vlády je chovat se ve shodě s mezinárodními normami a praxí?

Věřte mi, že není logické když se bojíte, že se ozvaly hlasy proti nukleární otázce a že to nebude mít žádný vliv na postoj USA a jejich spojenců. Věřte mi, že vaše naléhání na obohacování uránu skončí sankcemi proti Íránu a jestli sankce s jejich ničivým dopadem na lid nevyvolají žádaný efekt, tak přijdou vojenské útoky, aby spustošili tuhletu starobylou zemi.

Věřte mi, že rozbor, který přinášejí některé vaše vlivné noviny o současné situaci v regionu a na světě, ve kterých zmenšujete vliv a dosah síly USA a přeháníte svou sílu mnohokrát, se vám rozplyne a vmete do tváře. Věřte mi, že Íránský lid trpěl už dost v jeho dlouhých dějinách a už si nezaslouží víc utrpení. Ve jménu kohokoliv, v koho věříte, neuvalte ještě víc bídy a válku na tenhleten národ, abyste dosáhli palivo, pronějž nemáte reaktor, ve kterém by bylo použito."

Ahmad Zeydabadi, 21. dubna 2006
http://roozonline.com/english/015149.shtml

Rooz online je nezávislý teheránský online deník, který se nebojí říct pravdu. V poslední době se také stal terčem několika útoků.

Žádné komentáře:

Okomentovat