středa, prosince 19, 2012

Ateismus a sekularismus v Íránu a muslimských zemích

Tohleto je snapshot (pořízen 19.12.2012 ve 12:20 hod SEČ) z webstránky http://atheistcensus.com/ která si vytýčila sečíst co možno nejvíce ateistů, agnostiků, racionalistů, humanistů, sekularistů a svobodných myslitelů, prostě lidí nehlásících se k žádné náboženské víře ve světě. Írán si zatím drží osmé místo hned po Spojených státech, Brazílii, Spojeném království V.Británie, Austrálii, Kanadě, Indii a Německu. Včera byl hned za Íránem Izrael a Filipíny, dnes se do první desítky probojovalo Polsko a Mexiko.
Samozřejmě si musíme uvědomit, že tento průzkum má svá omezení a zkreslení: povědomí o něm se zatím šíří hlavně po internetu prostřednictvím sociálních sítí, takže přihlášení budou spočátku uživatelé sociálních sítí. Z tohoto prvního průzkumu je zatím vidět, které země mají nejaktivnější internetové komunity a kterým se nejdříve povedlo informaci "rozfacebookovat" a "roztveetovat" mezi přáteli.

Objektivnější výsledky by mohl poskytnout, pokud se povědomí o něm rozšíří i přes běžná masmédia a tím se může dostat k většímu počtu uživatelů internetu. Pořád to bude ale průzkum omezený přístupem k internetu, takže omezen na mladší populaci vyspělejších zemí. Stránka je v angličtině, takže respondent musí zvládat tento jazyk, vyplnit velice krátkou anketu s pomocí slovníku, případně pracovat s poměrně nedokonalým googlovským překladem do národních jazyků pomocí plug-inu, který je součástí prohlížeče Chrome (velice vtipné je pohlaví female/male přeloženo do češtiny jako žena/samec). S ohledem na velice jednoduchou strukturu stránky by překlad do národních jazyků například realizován dobrovolníky nemusel představovat až takový problém.

Statistické výsledky tedy nepřekvapují: respondenti jsou spíše mladí lidé zhruba od 15 do 44 let, s vysokoškolským vzděláním, a jsou to spíše muži. Jejich náboženské pozadí, t.j. náboženství zděděno po rodičích je většinou křesťanství, Islám je zastoupen 4,3%. Zajímavé je rovněž, že ne všichni se považují za ateisty a 35% lidí se ztotožňuje spíše s pojmy humanista, ne-religiózní, agnostik, racionalista, sekularista.

Předpokládám, že v blízké době dojde k masovějšímu rozšíření této informace, takže Írán bude převálcován
evropskými zeměmi a národy s větším počtem obyvatel, lepším přístupem k internetu a nakonec i větším počtem ateistů. Navzdory těmto výsledkům se dá předpokládat, že jsou ateisté v Íránu pouhou zlomkovou menšinou. Írán charakterizuje spíše částečný odklon od islámu směrem k jiným náboženstvím (křesťanství, případně zoroastriánství, tedy laický obdiv k perskému předislámskému kultu, bez možnosti na tyto víry oficiálně přestoupit), případně pořád teistický, ale antiklerikální pohled na svět (což znamená víru v Boha jako vyšší bytost, ale odpor k zakořeněným náboženským institucím a slepému dodržování přísných pravidel).

Nejpřesnější přehled o náboženském přesvědčení by v íránském případě mohl dodat výběr lidí z těchto kategorií: věřící muslim aktivně se angažující v místní komunitě - věřící muslim modlící se doma - věřící spíše vlažný, muslim pouze nominálně - věřící v Boha, ale odmítající islám


Pokud budeme počítat pouze íránské uživatele facebooku, existuje několik skupin, kde se tito lidé sdružují a některé mají i relativně vysoké počty členů. Skupiny jako Iranian Atheists and Humanists (1900+ členů, nebo fanoušků), کانون آگنوستیک ها و آتئیست های ایران Iranian Atheists & Agnostics (35.000 + členů), بی خدایان ایران Iranian Atheists (1700+ členů) a Iranian atheist/agnostic movement (35.500+ členů). Pro zajímavost stránka Chámeneího má pouze 16.000 fanoušků.

 Jednou z nejzajímavějších skupin je نه"من مسلمان نيستم, tedy "Ne, já nejsem muslim", která má 23.400+ členů a je velice aktivní. Skupina je psána téměř výlučně persky, islám popisuje jako netolerantní, násilnický a diskriminující vůči ženám. Obsahuje velké množství informací, fotografií a karikatur, které můžou být mnohými věřícími považované za urážlivé, ale pokud vím, zatím kvůli nim ještě nezabili žádného velvyslance, ani novináře.

Podobné humanisticko-ateistické skupiny existují v turečtině s podobnými čísly přívrženců (cca 25.000 přívrženců), ale jsou mnohem méně zastoupené v arabštině (největší skupiny se mi povedlo najít mezi Syřany a Tunisany, je nutno nicméně přihlédnout na filtrování internetu u některých zemí).
Existence těchto skupin je zajímavá už jenom z důvodu šíření informací a otevírání diskurzu o (ne-)/toleranci alternativních názorů a vůbec možnosti si náboženství zvolit.

Na závěr: čeho důsledkem tento jev je? Jak řekl velký perský spisovatel Sádegh Hedáyat, "Pojem ráje je nejlepší výmluvou pro stvoření pekla na zemi". Čím více se náboženství vnucuje, tím více lidí se od něj bude odvracet.

Žádné komentáře:

Okomentovat